WWW: https://www.janowski-wspolnicy.pl/
Nazwa Firmy: Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o.
NIP 5213595474
Telefon 22 865 09 58
Adres Warszawska 31
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092


Opis:

Jednym z rodzajów gwarancji kontraktowych, które stanowią powszechny sposób zabezpieczenia realizacji umów, jest gwarancja usunięcia wad i usterek. Ma ona zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy zawartej ze zleceniodawcą obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek, jakie zostały ujawnione po zakończeniu realizacji zlecenia. Wówczas gwarant wypłaca określoną kwotę beneficjentowi, czyli podmiotowi, który zlecił wykonanie usługi.

Gwarantem może być towarzystwo ubezpieczeniowe, jak np. Janowski i Wspólnicy. Oferowana tam gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek zapewnia środki finansowe na usunięcie wad i usterek w zakresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie wypłatę kwoty gwarancji w sytuacji, gdy wykonawca nie usunie wad i usterek powstałych po zakończeniu kontraktu lub usunie je w niewłaściwy sposób.


Opinie o Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o.


Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Brak komentarzy! Bądź pierwszy/a!

W Bliskiej Okolicy

pogotowie-komputerowe24h.pl

Warszawa

Komputronik Biznes

Warszawa

Dom opieki "Zacisze"

Stare Babice